در جستجوی حقیقت

!!!شاید در این آمد و شد برای من و شما رازی نهفته باشد

در جستجوی حقیقت

!!!شاید در این آمد و شد برای من و شما رازی نهفته باشد

در جستجوی حقیقت

محبوبم...
اگر برای آن بسوی تو می آیم که مرا از شعله های دوزخ نجات بخشی،
*بگذار که در آنجا بسوزم*.
واگر برای ان بسوی تو می آیم که لذت بهشت را به من بخشی،
*بگذار که در های بهشت به رویم بسته شود*.
اما اگر برای خاطر تو بسویت می آیم،
محبوبم!مرا از خویش مران!
*متبرکم کن*
تا در کنار زیبایی جاودانه ات،
تا ابد لانه کنم.

مطالب پربحث‌تر

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمی دانم» ثبت شده است

۱۹
تیر
۹۴

وقتی پس از سالیان دراز زندگی کردن به این نتیجه میرسم که حال شناخت زیادی پیدا کردم از

زندگی-آدم ها-خدا...

و بعد ادعا میکنم که آری!

آری!من میتوانم بگویم که زندگی کوتاه ست!باید این دو روز را شاد بود و لبخندی دائمی بر روی لب نشاند!زندگی سر تا سر بخشش و لطف است!

  • پویـا ...

در جستجوی حقیقت